Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach


Hotel DoubleTree by Hilton

Piatok - 26. január 2018

Rezervačný systém bude aktívny do:
Piatok - 19. január 2018Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujem si Vás srdečne pozvať na Reprezentačný bál UPJŠ,
ktorý sa bude konať v piatok 26. 1. 2018 od 19.00 hod. v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach.

Spoločenský večer nám spríjemnia:

♦ moderátori Kristína Farkašová a Milan „Junior“ Zimnýkoval

♦ hlavný hosť No Name

♦ tanečný klub Meteor
♦ ľudová hudba Jánošík
♦ hudobná skupina Radical.

Pochutnáme si na servírovanom menu, kvalitnom víne, švédskych stoloch a možno sa na Vás usmeje šťastie v tombole...

Rezervujte si miesto pre seba a svojho partnera prostredníctvom nášho rezervačného systému.

Cena vstupenky pre zamestnancov UPJŠ je 60 € (zamestnanci UPJŠ dostanú príspevok zo sociálneho fondu v sume 30 € vo výplate za mesiac január).

Cena vstupenky pre ostatných hostí je 60 €. Po zarezervovaní miesta uhradia všetci účastníci bálu (aj zamestnanci UPJŠ)
celú cenu vstupenky bankovým prevodom, podľa pokynov uvedených v rezervačnom systéme, alebo v hotovosti v pokladni Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Pokladničné hodiny
na rektoráte (Šrobárova 2)
– priama úhrada platby za vstupenky na bál

Pondelok:	 9.00 - 13.00
Utorok:	 9.00 - 13.00
Streda:	 9.00 - 16.00	12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka
Štvrtok:	 9.00 - 14.00	12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka
Piatok:	 9.00 - 13.00

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť až po zaevidovaní platby v systéme (informáciu dostanete e-mailom) alebo s dokladom o zaplatení z registračnej pokladnice od 19. 12. 2017 na sekretariátoch rektora a kvestora, prízemie.
Kontaktné osoby: adriana.sabolova@upjs.sk, tel.: 234 1162 a maria.hrehova@upjs.sk tel.: 234 1112

Teším sa na naše spoločné stretnutie.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach

Rezervačný systém UPJŠ


Zadajte Email Login v tvare meno.priezvisko@upjs.sk :


Zadajte Email heslo :